Prosjektet er igangsatt og forventet ferdigstilt til høsten 2019. Når fortauet er anlagt vil arbeidet starte med å fjerne gang- og sykkelvegen som har rast ut. I anleggsperioden vil kjørebanen bli innsnevret til ett felt. Vi beklager ulempene dette medfører.