Hva tenker du om innbyggertorget som kommer i Ravinen? 

-Først må jeg si at vi har gledet oss til Ravinen i mange år. Dette kommer til å bli et samlingspunkt og en arena for aktiviteter av mange slag hvor innbyggertorget blir en del av dette. Innbyggertorget skal driftes av samme ansatte som i dag er på Servicetorget. Det kommer til å bli spennende å få være med på, sier Britt Johansen. 

 

Navnet Innbyggertorget kan du forklare det, og hvor vil vi finne det? 

- Navnet Innbyggertorget er valgt for å skille mellom funksjonene på Servicetorget på rådhuset og Ravinen. Du kan si at Innbyggertorget vil være en lettvariant av Servicetorget. Vi oppfordrer innbyggere til å komme til oss om det er noe innen kommunens tjenester som de trenger hjelp til, så prøver vi å løse det sammen. Når det gjelder hva som skal fylle innbyggertorget, vil veien bli til mens vi går, litt avhengig av hva behovet vil bli, sier Britt Johansen 

 

Hva blir åpningstidene? 

- Vi ser for oss at i september vil det være betjent fra kl. 12-19 mandag til og med torsdag. Ravinen er da nyåpent, og sikkert mange som ønsker å besøke oss. Det vil være omvisning i åpningsdagene i regi av kulturenheten, og dette anbefaler vi innbyggerne å delta på, dette blir spennende.  Fra oktober vil det være åpent tirsdag og torsdag kl. 12-19. Vi forskyver arbeidstiden vår til ettermiddag og kveld disse dagene. Vi vil evaluere dette etter hvert som vi ser behovet, forteller Britt Johansen 

 

Ønskebrønn for innbyggerne 

Hva vil skje på Innbyggertorget? 

- Innbyggertorget og foajeen ved inngangspartiet i Ravinen vil være en arena for mindre informasjons- og inspirasjonsarrangementer. Vi vil samarbeide med enheter i kommunen for aktiviteter. Det vi kan se for oss er møter om kommunens planer og med byggesaksbehandlere om «hva kan man bygge uten å søke», helsemøter med demonstrasjoner av velferdsteknologi og utstyr til hjelp i hjemme osv.  Også har vi «På nett klokka ett» som fins i flere kommuner i Norge og kan være aktuelt for de som ønsker bistand om å få hjelp til å komme på nett. Informasjon fra lag- og foreninger. Men alt dette blir litt opp til innbyggernes behov og ønsker, så vi oppfordrer til å komme med ønsker direkte til oss, som å putte noe i ønskebrønnen, sier Britt Johansen og smiler. 

 

Kopiering og lån av Pc er det noe innbyggere kan får gjort på Innbyggertorget? 

- Det vil være tilbud om kopiering og bruk av publikums-pc på biblioteket. Og selvfølgelig vil vi bistå med utleie av lokaler til arrangementer og sammenkomster, legger Britt til.

 

Hva skjer på Rælingen rådhus og Servicetorget når Ravinen åpner med kultur-, helse- og familietjenester? 

- Fra 3. september åpner offisielt Ravinen og bibliotek, helsestasjon, barnevern, legesenter og Marikollen trim og fysioterapi som også har kontorer i Rælingen rådhus, vil flytte til Ravinen. Servicetorget på rådhuset vil få noen nye roller for NAV på rådhuset. Det vil bli en ombygging på rådhuset og Tjenestekontoret for helse og omsorg, er blant flere kommunale tilbud som i dag er på Dovrebygget, vil flytte til rådhuset i 2023, informerer Britt Johansen. 

 

Publisert 24. juni 2022 og oppdatert 27. juli 2022.