Når kommunen utfører arbeid på ledningsnettet, varsler vi dette på forhånd. Du skal motta informasjon per sms/talemelding før vannet stenges. I meldingen får du beskjed om når og hvor lenge vannet blir stengt. 

Dersom du mangler vann skyldes dette som regel brudd på en privat eller kommunal vannledning. Blir vannet ditt borte og kommunen ikke har varslet dette på forhånd, ønsker vi å få beskjed snarest mulig.

Har du blitt varslet om vannavstenging, bør du ta noen forholdsregler:

  • Alle vannkraner holdes stengt mens arbeidet pågår for beskytte ditt sanitærutstyr.
  • Når vannet er tilbake kan det være brunt, derfor bør kaldtvannskranen åpnes for å slippe ut luft og spyle ut eventuelt brunt vann og partikler.
  • Det anbefales å utsette lys klesvask til vannet er tilbake i normal tilstand.
  • Vær oppmerksom på at ved vannavstenging kan vannet være mer eller mindre brunt til og med neste påfølgende dag.

Brunt vann

Dersom du opplever brunt vann i springen skyldes dette som regel spyling på hovedledningsnettet eller annet stort forbruk i forbindelse med lekkasje eller brann. La vannet renne til det blir klart. Brunt vann er helsemessig trygt å drikke og kan brukes til matlaging, men det kan lønne seg å vente med lys klesvask. Ta kontakt hvis vannet er brunt uten kjent årsak.

Vanntrykk

Vanntrykket inn til eiendommen skal være minimun 2 bar. Trykket avhenger av terrenghøyden der du bor, vannledningenes beskaffenhet og forbruket i området. Ved vanntrykk over seks bar må huseier innstallere reduksjonsventil.

Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger. Utskiftning av stikkledninger er huseierens ansvar.

Kokevarsel

Er det sendt et kokevarsel for ditt område fra kommunen, les mer om Folkehelseinstitutetts råd for koking av drikkevann

 

Ved flere spørsmål kontakt oss