Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende er redusert og besøksordninger på sykehjem og andre institusjoner er stengt. Pårørende må overta mange omsorgsoppgaver hjemme hos kronisk syke, og de som har sine nærmeste på institusjon får ikke besøkt dem. Barn og unge er også pårørende. Alle pårørende kan ha behov for noen å snakke med og søke råd hos.

Pårørendesenteret (PIO) er et nasjonalt tilbud du kan kontakte:

Hjemmeside: piosenteret.no

Facebook:   facebook/piosenteret