Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn. 

ICDP (International Child Development Program) bygger på 8 tema for godt samspill. Foreldreveiledningsgruppa møtes 1 gang i uka 8 ganger.

Vi starter en foreldregruppe Onsdag 25. januar kl. 13.30 – 15.00, og fortsetter hver mandag (unntatt 22. februar som er i vinterferien) til og med den 22. mars. Sted: Løvenstad helsestasjon, foreldrekroken.

Gruppen blir ledet av Liisa Pakkanen og Anita Vorkinslien.

For mer informasjon om ICDP, se Foreldreveiledning ICDP på kommunens hjemmeside.

For spørsmål, mer informasjon og/eller ønske om påmelding til gruppe som starter nå 25.januar; Ta kontakt med:

ICDP-koordinator Anita Vorkinslien, på epost til icdpkoordinator@ralingen.kommune.no eller mobiltlf. 481 67 635.

Velkommen til gruppe!