Målsettingen er at du skal oppleve en større trygghet i det å være forelder, og at du gjør en forskjell i hvordan du møter barnet ditt. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn. Møt gjerne opp med partner eller alene.  

Det starter to ICDP-foreldreveiledningsgrupper for foresatte med barn i barnehagealder 30. mars og 4. april og en gruppe for eldre barn 28 mars, med påmelding innen 22. mars.

Les mer og se invitasjon og kontaktinfo for småbarnsgruppene her

Les mer og se invitasjon og kontaktinfo for gruppe for eldre barn her