Torget skisse oktober 2021 - Bjørbekk og Lindheim

Illustrasjon og bilder: Torget per oktober 2021 og Illustrasjon sitteplasser Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Størrelse: 2000 m2

Se torget som stor fil (Illustrasjon:Bjørbekk & Lindheim)

Bakgrunn: Kommunestyret vedtok "Utforming av torget" 28. april 2020. 

Størrelse: 2000 m2

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & LIndheim AS

Kvaliteter:

Betongheller på hele torget,

Kantstein langs asfaltstier,

Sittekanter i granitt med treavdekning

Et langt amfi (ca. 100 sitteplasser).

Antall sitteplasser totalt: 220

Ferdig: 2022

 

Hovedtanken bak torget er å lage en hyggelig og samlende plass som vil fungere like godt til hverdags som til fest og som er grønn og tilgjengelig for alle.

Antall sitteplasser er ca 100 i amfiet (det kommer an på hvor tett man sitter) i tillegg til diverse frittstående benker. Det er meningen at man skal kunne sette ut en scene og ha arrangementer på plassen, men det er ikke planlagt en permanent scene. Det er også planlagt for høytidene med nedfelt juletrefot i torggulvet og flaggstang.

Det er oppsamling av regnvann på plassen, men det skal ikke være noe vannspeil eller fontene i tradisjonell betydning.


Mer om prosjektene i Fjerdingby sentrum