Alle kan en eller annen gang havne i en situasjon hvor man trenger hjelp til seg selv og sine barn.
Barnevernet er til for å hjelpe barn og for å sikre at de blir tatt godt vare på.
Både foreldre og barn/ungdom kan selv ta kontakt med barneverntjenesten for å få hjelp.


Spørsmål og svar om barnevernet - KRÅD10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet - KRÅD.pdf

Når barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.
Les mer om hjelpetiltak fra bareverntjenesten:
https://www.bufdir.no/Barnevern/Tiltak_i_barnevernet/Hjelpetiltak_i_hjemmet/

 

Er du som privatperson eller offentlig ansatt bekymret for et barn, så bør du alltid gjøre en vurdering på om du skal ta kontakt med barrneverntjenesten.
Her kan du lese mer om hvilke tegn/symptomer du kan se etter og hva du skal gjøre:
https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Vern_mot_overgrep/Vold_og_overgrep_mot_barn_og_unge_med_funksjonsnedsettelser/Er_du_bekymret_for_et_barn_eller_en_ungdom1/

Les mer om Lov om barneverntjenester her:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100