Formannskapet, 24. januar kl. 17.00, sendes på kommune-TV, for å følge møtet klikk her
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 25. januar kl. 16.00, for å følge møtet klikk her
Planutvalget, 25. januar kl. 18.00, for å følge møtet klikk her
Utvalg for helse og sosial, 25. januar kl. 18.30, for å følge møtet klikk her
Utvalg for oppvekst, 25. januar kl. 18.30, for å følge møtet klikk her
Kommunestyret, onsdag 26. kl. 18.00, sendes på kommune-TV, for å følge møtet klikk her
Utvalg for kultur og nærmiljø, torsdag 27. januar kl. 18.30, for å følge møtet klikk her
Utvalg for klima og miljø, torsdag 27. januar kl. 18.30, for å følge møtet klikk her