Kommuneplanutvalg og formannskap, 31. januar kl. 17.00, sendes på kommune-TV, for å følge møtet klikk her
Kommunestyret, onsdag 9. februar kl. 18.00, sendes på kommune-TV, for å følge møtet klikk her

Formannskapet, 24. januar kl. 17.00, sendes på kommune-TV, for å se møtet i opptak, klikk her her
Kommunestyret, onsdag 26. januar kl. 18.00, sendes på kommune-TV, for å se møtet i opptak, klikk her