Møtene sendes direkte. Møter som sendes via Kommune-TV kan sees i opptak i etterkant.  Utvalgsmøtene vil det ikke være mulig å høre som opptak

 

Kommuneplanutvalg / formannskap 7. juni kl. 17.00  for å følge møtet trykk her

Eldrerådsmøte 8. juni kl. 09.00, for å følge møtet trykk her

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 8. juni  kl. 16.00, for å følge møtet trykk her 

Utvalg for helse og sosial 8. juni kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Utvalg for oppvekst, 8. juni kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Planutvalget, 8. juni kl. 18.00, for å følge møtet trykk her

Utvalg for kultur og nærmiljø 9. juni kl. 18.30, for å følge møtet trykk her

Utvalg for klima og miljø 10. juni kl. 18.30, avholdes som fysisk møte i kommunestyresalen i rådhuset.

Kommunestyret 16. juni kl. 15.00 sendes via Teams på kommune-TV, for å følge møtet trykk her