Regulering av utleie

Det er fordeler og ulemper med bruk av elsparkesykler, og kommunen mottar mange henvendelser om elsparkesykler som er plassert i siktsoner i kryss eller er henslengt i grøftekanten. Kommunen jobber for at aktørene som tilbyr utleie av elsparkesykler skal gjøre dette uten store negative konsekvenser for innbyggerne i kommunen.

Stortinget har nylig vedtatt en ny lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, les forskriften her. Loven gir kommunene en klar lovhjemmel til å kunne regulere utleie og bruk av elsparkesykler og andre små elkjøretøy. Loven innebærer blant annet at kommunen nå kan gi forskrift om bruk av offentlig grunn, tillatelsesordning for utleie og innkreving av gebyr fra utleieaktørene. Gebyrreguleringen gjør at kommunen kan få dekket utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for, samt utgifter til tilsyn og kontroll med utleievirksomheten. Loven inneholder også en bestemmelse om fjerning og forvaring av små elektriske kjøretøy. 

Regler for kjøring med elsparkesykkel

Når du kjører elsparkesykkel skal du følge trafikkreglene for syklister. Det er anbefalt at du bruker hjelm. Husk også å parker hensynsfullt, slik at sparkesykkelen ikke er til hinder eller ulempe for andre.

Les mer på vegvesen.no

veienmin.no

Meld gjerne fra til oss på veienmin.no hvis du ser sparkesykler som er plassert til hinder eller er dumpet.