Kontaktinformasjon for Rælingen kommune er som følger:

Telefon: Systemansvarlig: 64 80 20 70

E-post: Systemansvarlig: meldingsansvarlig@ralingen.kommune.no

Tidsrom kontaktpunkt er tilgjengelig: Hverdager kl. 08.00 - 15.30

Virksomhetssertifikater
Sertifikatene våre kan lastes ned fra Norsk helsenett sitt adresseregister.

Rutiner
For rutiner ved bruk av elektronisk meldingsutveksling, ta kontakt med systemansvarlig.

Meldinger i produksjon med versjonsnummer.

Fastleger
Avviksmelding (1.0)
Forespørsel (1.0)
Svar på forespørsel (1.0)
Legemiddelopplysninger (1.4)
Helseopplysning til lege (1.5)
Orientering om dødsfall (1.5)
Orientering om tjenestetilbud (1.5)

Sykehus
Avviksmelding (1.0)
Forespørsel (1.0)
Svar på forespørsel (1.0)
Epikrise (1.1)
Helseopplysning ved søknad (1.5)
Innleggelsesrapport (1.5)
Avmelding av utskrivningsklar pasient (1.5)
Melding om innlagt pasient (1.5)
Melding om utskrevet pasient (1.5)
Melding om utskrivningsklar pasient (1.5)
Utskrivningsrapport (1.5)