Årsmeldingen ble behandlet i eldrerådets møte 19.03.2019.  
Les årsmeldingen her