Hjemmesiden til regionkontor landbruk: http://regionkontorlandbruk.no/oppdatert-informasjon-om-forsommertorke-i-korn-arealtilskudd-og-erstatning/ . Se også samvirkeorganisasjonene Norges Bondelag, Felleskjøpet, Nortura og Tine. Hovedbudskapet etter informasjonsmøter som disse har holdt på Østlandet, er viktigheten av å ta vare på halmen.