Strategien ble vedtatt av kommunestyret 27.03.2019 i sak 25/19

Eiendomsstrategien vedtas som retningsgivende for hvordan kommunen skal forvalte sitt ansvar som eier av den kommunale bygningsmassen.

Strategien skal bidra til at kommunen løser sitt omfattende samfunnsoppdrag - å tilby tjenester som oppfyller innbyggernes rettigheter og å utvikle kommunen i tråd med nasjonalt, regionalt og lokalt vedtatte mål.

Les dokumentet her