Kjerneoppgaver

Eiendomsenheten er ansvarlig for eiendomsforvaltningen av rundt 40 bygg på tilsammen rundt 100 000m2 . Enheten er også ansvarlig for forvaltningen av rundt 130 eide leiligheter i private borettslag/sameier utover dette.

Enheten har 41 ansatte og 5 avdelinger. Forvaltningsansvaret består i å ivareta forvaltning, drift, vedlikehold, og utvikling av bygningsmassen, og steds- og samfunnsutvikling. Enheten er under stor utvikling de nærmeste årene for å oppnå en bærekraftig eiendomsforvaltning gjennom profesjonelle medarbeidere, kostnadseffektivitet, og riktig kvalitet.

 

Aktuelle dokumenter

For leverandører

Ledige stilinger

Vil du jobbe i et hyggelig og sterkt faglig miljø, i en organisasjon hvor innovasjonskraft og utviklingsevne vurderes som sentrale suksesskriterier? Trykk på linken under her for å se om vi har noen ledige stillinger på eiendom nå:

Ledige stillinger

 

Terje Dalgård portrett

Kontaktinformasjon

Eiendomssjef Terje Dalgård .