Meldingen går direkte til trafikkbetjentene som følger opp meldingen. Meldingen vil ikke bli besvart. Ønsker du å sende inn en sak til kommunen og ønsker svar, må du sende dette til postmottak@ralingen.kommune.no eller Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby. Klager registreres også via www.ralingenparkering.no