Drikkevannet fordeles ut i Rælingen kommune via høydebasseng og vannledningsnett. Kommunen arbeider etter og overholder kravene gitt i drikkevannsforskriften. Vi tar prøver av drikkevannet på ulike steder i kommunen hver uke for å se at vannet er helsemessig trygt å drikke, klart og uten fremtredende lukt og farge for de som mottar vannet. Ved avvik vil abonnentene bli varslet via sms eller talemelding.

Kommunen har et overvåkningssystem for å følge med på blant annet trykket i vannledningsnettet. Høydebassengene i kommunen etterses og rengjøres jevnlig etter en plan.

Utskiftning av vann- og avløpsledninger i Rælingen kommune skjer etter en plan vedtatt av kommunestyret, Hovedplan vann og avløp 2016-2026. Utskiftningen av vannledninger skjer med en fornyingstakt på ca 1,5-2 % i året i Rælingen kommune.

Se også Drikkevann, kommunens nettside.