Informasjon om elektronisk pasientjournal

Når du søker om helse- og omsorgstjenester blir det opprettet en elektronisk pasientjournal. Din pasientjournal er en samling av opplysninger om deg, dine diagnoser, ditt sykdomsbilde og den helsehjelpen du mottar.

Pasientjournalen er underlagt taushetsplikt, og bare de som trenger informasjon for å gi deg behandling har tilgang til denne.

Reservasjonsrett

Du kan ikke reservere deg mot at journal opprettes, men du kan be om at enkelte ansatte forhindres innsyn i din pasientjournal. Dette gjelder selv om opplysningene kan være nødvendig for å yte deg helsehjelp.

For å reservere deg mot innsyn i din pasientjournal må du fylle ut skjemaet Reservasjon fra innsyn i pasientjournal. Skjemaet leveres tjenesteyter eller sendes tjenestekontoret for helse og omsorg.

Innsynsrett

Du har rett til innsyn i, og utskrift av, egen pasientjournal.  Rett til innsyn i pasientjournalen reguleres i pasientjournalforskriften.

Du kan be om innsyn ved å benytte skjemaet Forespørsel om innsyn i pasientjournal journalkopi. Nærmeste pårørende må ha ditt samtykke for å få innsyn i din journal.

Mer informasjon

Les mer om dine rettigheter på helsenorge.no/rettigheter.