Alle reisende til Norge må registrere seg før ankomst. Mer informasjon finnes på www.entrynorway.no

Se også vedlagte plakat med QR-kode, som kan brukes for raskere inngang.

Fra denne nettsiden er det også inngang videre til selve registeret.  

Det er opprettet et callsenter som alle kan ringe for spørsmål og hjelp til å registrere seg. Det er bemannet alle dager døgnet rundt med norsk og engelskspråklig personell. Alle dager mellom 8 og 22 er det også bemannet på polsk, rumensk, russisk og litauisk.

Se film også (klikk på lenken)