Ungdom i Viken ønsker seg en ny og mer positiv feiring der alle kan være med uavhengig av gruppetilhørighet, økonomi, religiøs eller kulturell tilhørighet, kjønnsidentitet, seksuell orientering eller funksjonsevne. Det får vi best til sammen.

På dette møtet får du mer informasjon om hvordan vi kan gjøre skoletiden best mulig, og bidra til at russefeiringen kan utvikle seg i en mer positiv retning. Du vil møte politiet, helsesykepleier, ungdom, russ, og en forelder som alle jobber for en bra skoletid og bedre feiring!

Les mer informasjon om møtet.

Du kan følge møtet på Viken-TV.