Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
18. januar kl. 20:16

Koronavirus - testing - vaksinering - regler - tilskudd til bedrifter

  KLIKK HER 

. clear
Utsnitt - tilleggsvarsel

Detaljreguleringsplan for Tjonåsen, del av gnr/bnr 82/2, m.fl. - varsel om utvidet planområde

Hensikten med tilleggsarealet som varsles øst for fylkesvegen er å tilrettelegge for gangvei fra Nordby skole til planlagt undergang under fylkesveg 120 Nedre Rælingsveg. Gangveien planlegges lagt langs dagens hovedadkomstvei til skolen (Tomterstien). Arealet er i dag uregulert, men ligger innenfor varslet område for utvidelse av Nordby idrettsanlegg. Avgrensning er romslig for å ta høyde for anleggsperioden, se kartutsnitt.

Frist for eventuelle innspill til tilleggsvarselet er satt til 29.04.2019.

Se vedlagte dokument for fullstendig varsel:

Tilleggsvarsling - oppstart Tjonåsen.pdf

Skjema

Publisert | Oppdatert 06. mai 2019