Rådet er sammensatt slik

Leder - Halfdan Karlsen (pensjonistforeningen)
Nestleder - Erik Hauge (Høyre)
meldemmer - Harald Hallstensen, Bjørn Gystad, Paul Mc. Cabe (Pensjonistforeningen), Ingird Carlsen (Røde kors), Gunvor Fagerås Plassen (Fagforbundet) og Sissel Sjølli (Arbeiderpartiet)
 

 

På bildet ser du fra venstre:  Harald Hallstensen, Halfdan Karlsen, Erik Hauge, Ingrid Carlsen, Sisses Sjølli, Paul Mc. Cabe, Bjørn Gystad og Gunvor F. Plassen