Vi presiserer at de som skal teste seg må ha timeavtale. Dette kan gjøres digitalt via Helsenorge.no, men du kan fortsatt sende SMS til 404 33 055 og dere vil bli oppringt, eller dere kan ringe i telefontiden 09.30-10.30 og 12-13 på hverdager, og 9-10 i helger for å få en time.

Digital timebestilling  Helsenorge.no. Les mer her. 

 

Koronavirus - testing - regler - vaksinering