Ved at alle setter  av tid til å kamme håret til sine barn i samme helg og gjennomfører behandling,

vil vi forhåpentlig få et lengre opphold med lusesmitte i barnehager og skoler.

 

Det er derfor en fordel for deg og din familie om også din familie gjennomfører lusesjekk denne helgen.

 

Informasjon om kampanjen blir gitt til alle barnefamilier i kommunen i uke 35 og info legges også ut på skolenes nettsider.