Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Demenstilbud i Rælingen

Generelt

Ansvar: Tjenestekontoret for helse og omsorg

Demens er en samlebetegnelse på sykdommer som rammer hjernen og dens funksjoner. Du finner mer informasjon om dette under demensteamet her på kommunenes nettsider.  Dagsenteret på Fjerdingby omsorgssenter og dagsenteret på Løvenstadtunet har tilbud til mennesker  med demens. På Løvenstadtoppen har vi samlet den heldøgnsbaserte omsorgen for personer med demens.
 

Beskrivelse

Demensteamet i Rælingen kommune : http://www.ralingen.kommune.no/demensteam.430027.no.html

 

Samtalegrupper for pårørende
I Rælingen kommune tilbys samtalegrupper om aktuelle temaer for pårørende til personer med demenssykdom. Ansvarlig for samtalegruppene er demensteamet.

 

Pårørendeskole

Arrangeres årlig av demenesteamet, dagsenteret og Skedsmo og Rælingen demensforening.

http://ralingen.custompublish.com/paaroerendeskolen.430048.no.html

Målgruppe

Personer med demenssykdom i Rælingen kommune - og pårørende.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Har du mistanke om at du, eller en du er pårørende til, har en demenssykdom eller trenger hjelp?
Ta kontakt med Tjenestekontoret for helse om omsorg i Rælingen kommune som holder til i Dovrebygget: telefon: 64 80 20 75 eller e-post: postmottak@ralingen.kommune.no


Der vil du får hjelp og orientering om hvordan du skal forholde deg videre. Hjemmehjelp og praktisk bistand kan gis til personer og hjem som er i en vanskelig situasjon.
Du kan også ringe servicetorget i kommunen, telefon: 63 83 50 00.

Du kan også ringe Nasjonalforeningens demenslinje: 815 33 032

 

Tjenesten oppdatert: 07.01.2022 08:38