Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dagsenter

Generelt

Ansvar: Enhet Løvenstadtunet

VI KAN TILBY:

Sosialt fellesskap med andre som ønsker å møte deg.

Mulighet til aktiviteter

Som f.eks. Stoltrim, dans, gåturer, kino(film i egne lokaler), quiz, avislesing, kortspill, bingo med mer.

Felles måltider med god mat.

Arrangementer rundt høytider som bygger felleskap og samhold slik som.

Julelunsj, påskelunsj, adventstid med baking.

Konserter og andre arrangementer som karneval, jordbærfest, grillfest.

Vi har godt samarbeid med frivillige organisasjoner som bidrar inn sammen med oss.

DINE RESSURSER OG ØNSKER BLIR TATT HENSYN TIL

Vi tar utgangspunkt i dine ressurser med et ønske om at du skal oppleve en meningsfylt hverdag som kan bidra til økt trivsel.

Tilbud på dagsenter kan variere fra 1 dag pr uke, mange har 2 dager pr uke og noen har 5 dager pr uke

 

Beskrivelse

HVOR ER VI LOKALISERT

Vi har dagsenter på Løvenstadtunet 5.etg og Fjerdingby omsorgssenter.

ÅPNINGSTIDER

5 dager pr uke. Det er stengt på helligdager.

Fra kl 09 til kl 15.00.

Hvordan kommer du deg dit?

Rulle- dagsenterbilen med egen sjåfør henter deg og kjører deg hjem.

Målgruppe

HVEM KAN SØKE OM TJENESTEN?

I hovedsak eldre som har redusert evne til å ta godt vare på seg selv i hjemmet. De har vanskelig for å delta sosialt på egenhånd. Eksempler på helsesvikt som kan føre til behov for dagsenter er:

  • Bor i Rælingen kommune
  • Bor i egen bolig
  • Glemmer og kan ha nedsatt evne til å planlegge og utføre aktiviteter hjemme.
  • Opplever utrygghet i hverdagen hjemme
  • Har nedsatt matlyst og spiser ikke så godt lenger uten sosialt felleskap
  • Har behov for å møte andre i sosialt felleskap og utføre aktiviteter
  • Har behov for å trene i hverdagen slik at gangfunksjon og styrke kan opprettholdes
  • Har boforhold som ikke gir mulighet for å opprettholde tilstrekkelig hygiene med dusj

Kriterier/vilkår

IKKE LOVPÅLAGT TJENESTE

Dagsenter er ikke en lovpålagt tjeneste, men vilkåret er at det foreligger behov hos søker og at dette tiltaket kan være med på å utsette behov for fast plass i institusjon. Dersom dagsentertilbudet er fullt, så vil du settes på venteliste til det blir ledig.

 

 

Pris for tjenesten

Det koster kr 120,- pr dag og i tillegg kr 20,- for skyss med Rulle.

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tjenestekontoret for helse og omsorg saksbehandler søknad om plass ved dagsenter på Løvenstadtunet og Fjerdingby omsorgssenter. Send søknad til: Rælingen kommune, THO, postboks 100, 2025 Fjerdingby. Telefon til tjenestekontoret: 64802091/92. Besøksadresse: Dovrebygget, Øvre Rælingsveg 176, 2008 Fjerdingby.

 

 

Tjenesten oppdatert: 07.01.2022 08:38