Bildene er tatt fra oppstart dagrehabilitering i Rælingen kommune onsdag 27. oktober 2021.

"Brukergruppen består av fem hjemmeboende. Vi hadde en veldig hyggelig oppstart med høy skravlefaktor hvor alle deltok. Vi hadde individuelle samtaler med hver bruker hvor mål og videre rehabilitering ble beskrevet."

Les mer om tilbudet Dagrehabilitering. (klikk på lenke eller se nedenfor)

 

Hvem kan delta?

  • Søker må være fra 18 år og oppover, hjemmeboende og bo i Rælingen kommune 
  • Bruker må ha rehabiliteringspotensiale, kunne sette seg mål og være motivert for trening 
  • Må kunne fungere i gruppe med andre 
  • Bør kunne reise/sette seg selvstendig 
  • Bør være kognitivt velfungerende 
  • Tjenesten tildeles etter kartlegging og individuell faglig vurdering  

Hvor lenge kan du delta?

Deltakelse i 8 uker, to ganger i uka fra kl. 10-14. Det vil være mulig med gjentakende deltakelse. 

Hva koster det?

Tilbudet koster 100 kroner per dag.
Om det er behov kan vi bestille pasienttransport til brukerne, de betaler da egenandel.

Hvordan får du delta?

Henvisning skjer på samme måte som til fysioterapi og ergoterapi, merk henvisningen med «Dagrehabilitering».
Vi kan også kontaktes på telefon: 457 28 124 onsdag og fredag.
Etter at vi mottar henvisningen, vil vi gjøre et kartleggingsbesøk hjemme hos bruker.

 

Dagrehabilitering bordet er dekket

Dagrehabilitering - bordet er dekket