NCC Green Asphalt®

Lavtemperaturasfalten NCC Green Asphalt® er ett av mange miljøtilpassede produkter NCC har utviklet de siste årene. Ved å videreutvikle metodene for produksjon og blanding, har vi lykkes å senke temperaturen for varm asfalt og samtidig opprettholdt kvaliteten. Miljøgevinsten er blant annet redusert utslipp av karbondioksid (CO2) og svoveldioksid

Samfunnet har behov for en velfungerende infrastruktur kombinert med lavere CO2-utslipp. NCC jobber for å redusere bransjens miljøpåvirkning og utvikler bærekraftige og kostnadseffektive veier for fremtiden.

Med Green Asphalt® har NCC funnet en miljøtilpasset løsning der kvaliteten er den samme som for tradisjonell asfalt. Prosessen er patentbeskyttet og varemerket NCC Green Asphalt® er beskyttet.

Senket temperatur gir miljøgevinst

Frem til nå har høy temperatur vært en forutsetning for å få frem en tilstrekkelig sterk asfalt på for eksempel motorveier. Størsteparten av den asfalten som produseres og legges på norske veier er derfor produsert med høy temperatur. Det betyr at steinmaterialer og bitumen varmes og blandes på høy temperatur. Prosessen for tradisjonell asfaltproduksjon er derfor både energikrevende og kostbar.

Ved å senke temperaturen ned til 120 grader ved asfaltproduksjonen blir CO2-utslippet redusert med opp mot 30 prosent. Også utslippene av nitrogendioksid og svoveldioksid reduseres.

Senkningen av temperaturen er dessuten en miljøgevinst fra et arbeidsmiljøsynspunkt. Det blir mindre røyk og lukt og dermed et bedre arbeidsmiljø for asfaltarbeiderne og transportører.