FHI har gått ut med hvilke grupper som anbefales influensavaksine for denne sesong som er:

  • Alle over 65 år
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Personer med hjerte- og lungesykdom
  • Nyre- eller leversvikt
  • Enkelte nevrologiske tilstander
  • Svekket immunforsvar
  • Personer med alvorlig fedme (BMI over 40)

Er du i tvil om du skal ta vaksine, kontakt fastlegen.

Ellers se informasjon fra folkehelsa:

-Råd for deg som er syk med influensa

-Forebygging av influensa

Ønskes vaksine, kontakt fastlege, evt. vaksinekontoret i Rælingen telefon 63 83 52 77