Det er ikke mistanke om ytterligere smitte ved Løvenstadvegen boliger.

Det er aktuelt høyt smittepress i kommunen, og kommuneoverlegen benytter derfor anledningen til å minne om de viktigste smittevernanbefalingene:

- Hold deg hjemme ved sykdom

- Vær nøye med håndhygiene

- Hold minimum 1 meters avstand til andre

- Begrens antall personer du har nær kontakt med

Hvis det skulle komme nye opplysninger i saken, vil ledelsen ved boligen holde beboere, ansatte og pårørende løpende orientert.