Alle barn og ansatte som kan ha vært utsatt for smitte, regnes som nærkontakter. De det gjelder, 7 ansatte og 22 barn, har fått egen informasjon om dette, og skal være i karantene. Det er ikke mistanke om annen smitte i Heimen barnehage. For alle andre barn og ansatte vil det være vanlig barnehagehverdag.

De vanlige anbefalingene for når en skal holde seg hjemme og testes, gjelder. Det er aktuelt høyt smittepress i kommunen, og vi benytter derfor anledningen til å minne om de viktigste smittevernanbefalingene:

-Hold deg hjemme ved uavklart sykdom

-Vær nøye med håndhygiene

-Hold minimum 1 meters avstand til andre enn egen husstand og egen kohort

-Begrens antall personer du har nær kontakt med på fritiden.

 

Ved spørsmål, kontakt barnehagen.