Kommuneoverlegen har i samarbeid med barnehagen gjort smitteoppsporing i barnehagen. Alle barn og ansatte som kan ha vært utsatt for smitte, regnes som nærkontakter og skal i karantene. De dette gjelder har blitt varslet.

Det er ikke mistanke om annen smitte i Blystadlia barnehage. For alle andre barn og ansatte i barnehageng, gjelder derfor de vanlige anbefalingene for når en skal holde seg hjemme og testes.

Det er aktuelt høyt smittepress i kommunen, og kommuneoverlegen benytter derfor anledningen til å minne om de viktigste smittevernanbefalingene:

- Hold deg hjemme ved uavklart sykdom

- Vær nøye med håndhygiene

- Hold minimum 1 meters avstand til andre enn egen husstand og egen kohort

- Begrens antall personer du har nær kontakt med på fritiden

Ved spørsmål tas det kontakt med barnehagen.