Grunnarbeidene for ny Fjerdingby skole er startet

Etter to uker med trefelling og rydding av vegetasjon, er nå sprengningsarbeidene på tomta startet. Første sprengning ble utført onsdag 18.11.20. Det vil være opprydding og lasting av steinmasse, samt bortkjøring av masser fra tomta i den kommende perioden. Det forventes at sprengningsarbeidene vil vare i omtrentlig fire måneder. Arbeidsperioden vil være i 07:00 til 19:00 alle hverdager.

 

Riggplanen, se vedlagt illustrasjon, viser hvor grensen til byggeområdet går. Alle gangveier inn til anleggsområdet har blitt sikret. Innkjøring/adkomst til tomta er på nordsiden fra Bjørnholthagan.

 

Se også: Møte for naboer (Her finner du opptak og presentasjoner fra møtet) (26.10.2020)

Se mer: Fjerdingby sentrum