Spesialskyss med minibuss og taxi er unntatt fra streiken og går som normalt. 

Det er ikke anledning til å sette inn kompenserende skysstilbud fra kommunens side ved streik. Å gå eller sykle til skolen er anbefalt for alle elever som har mulighet.

Dersom foresatte kjører elever til skolen, ber vi dere være særlig oppmerksomme slik at trafikkfarlige situasjoner ungås rundt skolens område.

Se også Ruters hjemmesider for oppdatert informasjon.