Hensikten med undersøkelsen er å få vite mer om dine erfaringer med legevakten, enten du hadde kontakt med legevakten på telefon, var i legevaktslokalet eller fikk sykebesøk hjemme. Du skal svare på bakgrunn av din siste kontakt med legevakten. Undersøkelsen er tilgjengelig til 2 januar.

Det var dessverre en feil i undersøkelsen da vi publiserte i uke 43, vi beklager det og har nå publisert på nytt. Vi er takknemlig for tilbakemeldinger og at du gir beskjed om du opplever problemer: Kontakt oss.  

Brukerundersøkelsen finner du: her