Her kan du stemme på valgdagen 25. april


Alternativene ved vår lokale folkeavstemning er:

Stem Ja til sammenslåing med Skedsmo kommune, og evenutelt med tillegg av Fet og Sørum kommuner

eller

Stem Nei til kommunesammenslåing. Rælingen bør fortsette som egen kommune.

 

Dette har vi gjort:

Vi har siden i fjor høst sendt ut to brosjyrer til husstandene i Rælingen kommune (en i oktober 2015 og en i mars 2015) og arrangert to folkemøter (20. oktober 2015 og 5. april 2016). Vi hører at noen ikke har mottatt brosjyren som skal være sendt til alle husstander og beklager det. Har du ikke lest brosjyren? Les og bla i brosjyren.

Sak om kommunesammenslåing, med utredning som vedlegg har vært til behandling i flere kommunestyrer i perioden fra april 2015. Les mer under kommunereform. (trykk "neste" for å følge saker og artikler bakover i tid).

Kommunestyremøter, folkemøter og informasjon om forhåndsstemming og om valgdagen har vært kunngjort i Romerikes Blad, på våre nettsider og på Rælingen kommune på Facebook.

 

Hjelp oss gjerne å dele sak om at vi har folkeavstemning 25. april!

 

Forhåndstemming pågår på servicetorget (til og med 22. april kan du forhåndstemme)