Brosjyre til alle husstander i uke 11

Brosjyren er åtte sider og har viktig informasjon til deg om kommunereform og folkeavstemning.

Fra 14. april vil den bli delt ut til husstandene. Du kan også lese brosjyren på nettsidene våre og på Facebook.

Flere eksemplarer i papir vil også være tilgjengelig på servicetorget fra uke 11. I papirutgaven står det feil avstand fra Rælingen til Gardermoen i faktaboks på side 2. Riktig avstand er 37,6 km. Vi beklager denne feilen. Brosjyren på nettsidene er rettet opp.

 

Viktig for deg om kommunereformen i Rælingen

16. mars: Kommunestyret behandler sitt retningsvalg for kommuereform 16. mars 2016 (se saksfremlegg og vedlegg).

Se behandlingen via Kommune-TV: Kommunereform retningsvalg (37.13)

5. april: Folkemøte i Marikollen kultursal kl. 18.00.
Informasjon om alternativer og folkeavstemningen.

25. april: Folkeavstemning
Du kan stemme følgende steder: Nordby, Fjerdingby, Rud, Løvenstad og Blystadlia skoler. Valglokalene er åpne fra kl. 09.00 til kl. 20.00.

Du kan forhåndsstemme fra mandag 4. april til og med fredag 22. april på servicetorget i rådhuset.

Du får ikke tilsendt valgkort i posten. Ta med legitimasjon til stemmestedet!

Ved folkeavstemningen har du følgende valg:

 • Ja til sammenslåing med Skedsmo kommune, og eventuelt med tillegg av Fet og Sørum kommuner.

   

 • Nei til kommunesammenslåing.
  Rælingen bør fortsette som egen kommune.

   

 • Blank stemme
   

15. juni: Kommunestyret vedtar sin anbefaling til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Les mer fra brosjyren
I et så viktig spørsmål som en mulig kommuneendring skal du som innbygger høres i henhold til inndelingsloven. Kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres en rådgivende folkeavstemning. Det er drøyt 13 000 stemmeberettigede i Rælingen. 

Stortinget og regjeringen ønsker større kommuner i Norge for å sikre at de i årene som kommer skal være i stand til å

 • skape gode og likeverdige tjenester til innbyggerne der de bor

 • ha en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

 • være en bærekraftig og økonomisk robust kommune

 • ha et styrket lokaldemokrati og eventuelt kunne påta seg større og flere oppgaver

 

Rælingen kommune har utredet et status- og utfordringsbilde samt et fremtidsbilde av kommunen som del av en større kommune med ca. 80 000 – 100 000 innbyggere. Kommunestyret i Rælingen har valgt å utrede dette alene.

Rælingen kommune gjennomførte en innbyggerundersøkelse i august 2015 der 800 innbyggere ble intervjuet av Opinion AS. Vi takker alle som deltok i undersøkelsen. På folkemøtet 20. oktober 2015 ble resultater fra undersøkelsen lagt frem. Det var godt engasjement blant de fremmøtte og det ble gitt nyttige innspill for videre arbeid. Blant annet ble det uttrykt et ønske om mer informasjon generelt og før folkeavstemningen 25. april 2016.

Rælingen kommune har hatt dialogmøter med Skedsmo og Enebakk. Lørenskog ønsket ikke dialogmøte med Rælingen. Vi har foreløpig ikke pågående arbeid med andre kommuner.

Status i nabokommunene
Skedsmo utreder mulig sammenslåing med Fet og Sørum. Det skal være folkeavstemning i disse tre kommunene 9. mai. Skedsmo har i dialogmøtet uttrykt at de ikke kan ha to parallelle utredninger, men er åpne for at Rælingen kan bli med i deres videre utredning dersom kommunestyret i Rælingen ønsker dette. Enebakk har uttrykt at de primært ikke ønsker å dele kommunen, og utreder mot Follo. Sammenslåing med Rælingen er bare aktuelt for Enebakk dersom Rælingen slår seg sammen med Skedsmo. Lørenskog har vedtatt at de ikke ønsker å slå seg sammen med andre kommuner og har avlyst folkeavstemningen. Ved forespørsel fra Rælingen om dialogmøte, ønsket ikke Lørenskog dette. 

Per dags dato er Skedsmo, med eventuelt Sørum og Fet, eneste reelle alternativ for Rælingen.

I brosjyren har vi stilt og besvart noen spørsmål du som innbygger kan være opptatt av.

Les og bla i Brosjyren om kommunereform og folkeavstemning

Eller last ned brosjyren om kommuereform og folkeavstemning.

 

Forside brosjyre om kommunereform og folkeavstemning.jpg