Ideen bak eldrebrosjyren er å gi en oversikt som sammenfatter alle tilbud til eldre i Rælingen, både fra kommunen og fra frivillige. Eldrerådet har tatt initiativ til å få laget en slik brosjyre på dugnad, i samarbeid med kommunen. Den går ut til alle husstander sammen med info om kulturuka i august/september. Brosjyren gir en brei og samlet oversikt over kommunens dagtilbud, hjemmehjelp, legetjenester, fysioterapi, sykehjemsplasser og eldreboliger mv. Samt oversikt over frivillige lag og foreninger, aktiviteter på Trivselssenteret og Frivilligsentralen. Eldrerådet takker næringsdrivende og lag og foreninger som har støttet dette økonomisk, slik at det har blitt mulig å gi ut denne publikasjonen.
Brosjyren finner du her