Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
20191211_140858422_iOS

Brøyting og strøing

Kommunalteknikk har ansvaret for vinterdrift av kommunale veier.

 

Når igangsettes brøyting og strøing?

Kommunalteknikk iverksetter brøyting når det er minst 5 cm snø. Kommunen er delt inn i 7 ulike roder. Hver rode skal gjennombrøytes iløpet av 6-8 timer. Strøing og salting iverksettes etter behov. Ved spesielle værforhold, som underkjølt regn eller særlig lave temperaturer, kan det hende vi må bruke andre strømidler på veinettet. For eksempel kan det da forekomme salting av boligveier eller bruk av grus på hovedveier.

Snørydding og bortkjøring av snø

Først brøyter vi snøen ut av veien, inntil parkerte biler, langs fortauskanter og veikanter. Dette gjøres fortløpende, etter behov. Når vi har brøytet det som haster mest rydder vi i kryss, gangfelt og andre trafikkområder som skal holdes fri for snø.
Når det har falt mye snø, freser og kjører vi bort snøen fra hele veibanen. Da må du ofte flytte bilen din. Parkering forbudt-skilt settes opp minst 24 timer før vi starter.

Hvilke veier blir saltet?

Kommunens oppgave er å sørge for fremkommelige og trafikksikre kommunale veier – også om vinteren. De fleste veier blir strødd med grus når de vurderes som glatte. Salt benyttes kun på prioriterte veier som hovedveier, veier der det går buss og andre prioriterte veier. Øvrige veier, fortau og gang- og sykkelveier strøs med grus.

Salt er et hjelpemiddel i vinterdriften i tillegg til brøyting for raskt å oppnå eller å opprettholde en fremkommelig vei. Salt vil hindre tilfrysing av våt vegbane og dermed hindre dannelse av ishinne. Ved duggfall vil salt hindre at rim gir glatt vegbane. Ved snøvær vil saltet hindre oppbygging av snøsåle og gjøre snøen lettere å fjerne med brøyting. Imidlertid har salt en påvirkning på miljøet, og vi salter derfor kun der det er mest nødvendig.

Snø inn på privat eiendom

Kommunen holder ikke private innkjørsler fri for snø. Ved brøyting vil det komme snø i innkjørsler. Snø i innkjørsler, gårdsplass eller lignende skal ikke måkes ut på fortau eller vei.

I følge Samferdselsdepartementet må eiendommer som grenser ut til offentlig vei regne med at noe av snøen som brøytes eller freses havner inn på privat grunn. Dette er det en langvarig og etablert praksis for. Den nytten eiendommer som grenser til offentlig vei har av å få ryddet veien for snø, anses blant annet som større enn ulempene ved at noe av snøen havner på privat grunn.

Skade på privat eiendom

Gjerder og beplantning skal være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. I utgangspunktet erstattes gjerder og konstruksjoner bare når det kan påvises at det har vært direkte påkjørsel. Skade på gjerder, belegningsstein osv som er plassert i veiareal eller på kommunal eiendom, vil ikke utløse erstatning. Ved skader skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til kommunen på e-post til postmottak@ralingen.kommune.no og merkes Brøyteskade.

Hvem brøyter hvor?

Kommunalteknikk har overordnet ansvar for all brøyting og strøing på kommunale veier.

På riksveier har Statens vegvesen ansvar for brøyting og strøing. Kontakt Statens vegvesen.

På fylkesveier har Viken fylkeskommune ansvar for brøyting og strøing. Kontakt Viken fylkeskommune.

Når må du flytte bilen?

Når vi kjører bort snø, må du flytte bilen din. Det settes opp skilt 24 timer før bilen må fjernes. Det kan skje endringer på grunn av vær og lignende, så sjekk etter skilt i gaten en gang i døgnet. Hvis bilen din ikke er flyttet når vi skal rydde snø, kan den bli tauet bort. 

Kontakt oss

veienmin.no kan du opprette meldinger som gjelder brøyting og strøing. Gjelder det andre henvendelser kan du sende en e-post til postmottak@ralingen.kommune.no 

Skjema

Publisert | Oppdatert 03. november 2021