Hvordan kan du finne igjen ditt kjøretøy?

Du kan kontakte kommunen  eller Nilsens bilberging på tlf: 63 89 22 00

 

Borttauing av uregistrerte kjøretøy

Uregistrerte kjøretøy kan stå parkert på offentlig vei i 14 dager, se Vegtrafikkloven § 17. Etter 14 dager må kjøretøyet fjernes. Kommunen registrerer og fjerner uregistrerte kjøretøy. For å unngå borttauing må kjøretøyet fjernes før det har gått 14 dage. Du kan melde ifra om uregistrerte kjøretøy til kommunen her.

 

Hva koster en inntauing?

Det er normalt en fastpris pr. kjøretøy samt en døgnpris som påløper hvert døgn inntauingsselskapet har ditt kjørtøy i forvaring. Ta kontakt med inntauingsselskapet for priser.

 

Hvordan klager jeg?

Du kan klage hvis du har fått ditt kjøretøy borttauet. Klage må sendes skriftlig til kommunen, se skjema til høyre på siden. Se forøvrig informasjon om klage på parkeringsgebyr.