Skal dere gifte dere borgerlig kan dere bli viet av ordfører, varaordfører eller en ansatt med vigselsmyndighet.

Forberedelser

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Dere kan tidligst gifte dere 14 dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Vi bekrefter ikke tidspunkt før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet.

Bestilling av vigsel

Når skatteetaten har foretatt prøvingen kan dere bestille tid for vielsen, via søknadsskjemaet.

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte servicetorget.

På hvilke dager kan vi gifte oss?

Rælingen  kommune gjennomfører vigsler fredager mellom kl. 12:00 og 15:00. Ønske om andre dager eller tidspunkt kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre. Fra 2022 kan dere også bli viet på en lørdag. Dette gjelder lørdag 17. september og lørdag 19. november, mellom kl. 1100 - 1230. I 2023 vil vi  ha åpent for vigel lørdag 17. september. Vielser på lørdager vil blir belastet med et gebyr på kr 1900,-. 

Hvor foregår seremonien?

Rælingen kommune holder vigsler i eget vigselsrom på rådhuset. Ved mange gjester kan kommunestyresalen benyttes. Ønske om andre steder enn rådhuset kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Seremonirommet ligger i 4. etasje i rådhuset. Paret er velkommen til å ta med seg sine gjester inn under seremonien.

Vigselsrom 10 personer Mørkås   vigselsrom kommunestyresalen

Hva koster det å gifte seg?

Å gifte seg i Rælingen kommune er gratis. Man behøver ikke være bosatt i kommunen for å gifte seg her.

På bryllupsdagen

Fremmøte

Paret med følge må møte opp en halv time før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise legitimasjon med bilde før seremonien starter.

Seremonien

Seremonien tar ca. 15 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Rælingen kommune stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Kunstnerisk innslag

Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere kan også ta med egne instrumenter, ev. cd-spiller. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien etter parets ønske.

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Parkering

Følg gjeldene parkeringsbestemmelser på stedet. Det er egne parkeringsplasser for besøkende ved rådhuset. Du kan selv skrive en lapp og legge i frontruta med dagens dato og tidspunktet du ankommer, du kan bruke app (EasyPark) eller du kan bruke parkeringsskive.