Slik blir Fjerdingby sentrum

Miljøgaten åpnet i 2021 og det bygges torg, flere bygg med leiligheter, næringslokaler og Marikollen idrettspark utvikles. Ikke minst bygges det kommunale bygget Ravinen med kultur- og helsetjenester som skal åpnes offisielt i september 2022. Nedenfor er et kartdiagram for Fjerdingby sentrum som viser de ulike byggeprosjektene og tiltakene som pågår.

Kartdiagram tiltak Fjerdingby sentrum 150222

Oversiktsdiagram som viser de ulike byggeprosjektene og tiltakene som pågår i Fjerdingby sentrum 

 

Knut Schreiner innledet med å viise aktuelle eksempler der det er ønske om å bli hørt, som "Redd Ullevål sykehus". Medvirkning er ikke det samme som medbestemmelse presiserte han, men å bli hørt. Ofte hører vi at "vi ble ikke hørt" og det skrives om dette i aviser. Det er mulig å bli hørt, informerte Knut Schreiner. 

Knut Schreiner innledet på bokbad om medvirkning

Knut Schreiner innledet om medvirkning på Bokbadet

 

Her kan du lese litt fra bokbadet:  

- 20 personer har bidratt i boken, har det vært en kollokvie og vil du anbefale at så mange bidrar?, spurte Geir Rognlien Elgvin som intervjuet Knut Schreiner. 

Schreiner viste til bokens oppbygning som er delt i tre deler, en teoretisk del, en del med case og kunst og kultur for stedsutvikling. Det er et tverrfaglig felt og ulike fagtradisjoner og det har derfor vært naturlig at flere har bidratt i boken.

 

- Hvem er boken for?

- Boken er utgitt av Universitetsforlaget og den kan benyttes som pensum for studenter, men den er like mye for alle som er interessert i stedsutvikling. Særlig kommunalt ansatte, politikere, journalister, arkitekter og andre fagfolk, men også naboer, informerte Knut Schreiner. 

.

- Boken er orange - er det tilfeldig?

- Det har vært med en egen designer for å utforme boken, forklarte Knut Schreiner. Orange er en elegant og stilig farge som er litt beroligende. Etter min mening minner det litt om Østen med munketempler. Jeg har lagt merke til at design i stedsutvikling har fått en større betydning, og jeg ser at visuell identitet og merkevarebygging for steder som utvikles har blitt vanlig og er noe som blir prioritert, sa Schreiner. 

    

- Vil det være et mål å møte mest mulig folk i løpet av dagen i Fjerdingby sentrum eller er det er natur og grønt som gjelder?

- Folk ønsker møteplasser! Vi har fått kontinentale vaner, og  det er ikke bare idrettslag og menighetsarbeid som gjelder på steder lenger. Samtdig vil mange også ha begge deler, både byliv og grønt. Pandemien har vist at vi vil ha kortreiste naturopplevelser, og selv om samfunnet åpner opp, så ser vi at folk ikke løper til konserter likevel. Vi har en utdannet befolkning som er kulturinteresserte og bereiste. Etter min mening ser vi også at kvinner bestemmer mer og vi kan se til dem hva som gjelder. Kortreiste kvaliteter og det å slippe å reise så langt, tror jeg vil være viktig også fremover, sa Knut Schreiner.  Når vi ser at det bygges mye på kort tid, og gjerne med små leiligheter, der folk flytter og bor fort inn og fort ut, blir det lite sosial interaksjon og det blir mangler og stedene blir dårlig for helsen. Dette skjer fordi tilhørighet og deltakelse blir mindre. Det å delta reduserer stress og er bra for helsen vår, sa Schreiner. 

 

- Hva skal til for at Fjerdingby sentrum blir mer synlig på kartet?

- Vi ser at det som skal til for å bli lagt merke til, kan være noe som bryter med det som stedet er kjent for fra før av, sa Knut Schreiner. - Det er også viktig å huske på at stedet bygges for noen, de som skal bruke det eller bo der. Om det har vært uenigheter om utvikling av et sted, kan det også være en forankring at stedet får være litt i fred slik at det blir tatt i bruk. Lytt til de som bruker stedet.er mitt råd. Eiendomsutvikliere gjør kanskje ikke det? De får mye makt, og kommunen ønsker investeringen i kommunen sin. Et godt råd er likevel å stille litt krav til kvalitetene og det som lages. Det skal være god arkitektur og man skal ha respekt for arkitektens verk, sa Knut Schreiner.  

 

Bokbad med Knut Schreiner intervjuet av Geir Rognlien Elgvin

Medforfatter Knut Schreiner ble intervjuet av Geir Rognlien Elgvin

 

Forankring fryder - bok om medvirkning

Forankring fryder - bok om medvirkning kan lånes på Rælingen bibliotek 

 

Bokbad i Rælingen bibliotek 16. februar kl. 18.30 - Rælingen kommune 

Mer om Fjerdingby sentrum