Oppdatering 10. juni: Det er god vannkvalitet i Myrdammen. Les mer her.

 

Varmt vær og gode badetemperaturer gir dessverre økt risiko for oppvekst av blågrønnalger. Blågrønnalger er egentlig en type bakterier (cyanobakterie), som kan skille ut giftstoffer. Blågrønnalger i vannet kan gi irritasjon av huden og slimhinner. Hvis man svelger vann med blågrønnalger kan en få alvorligere forgiftninger. Barn og hunder er ekstra utsatt for alvorlige forgiftninger, siden de inntar vann i større grad.

Blågrønnalger kan oppstå i hvilket som helst vann. Ofte kan blågrønnalgene samle seg i viker, slik at det blir lokal stor forekomst. Det er observert blågrønnalger i Myrdammen, men foreløpig ikke ved de områdene det er tilrettelagt for bading. Kommunen ser det ikke nødvendig å stenge badeplassen, men vi oppfordrer til økt årvåkenhet.

Hvis man ser algevekst i vannkanten eller vannet er grumsete, skal man ikke bade. Kommunen vil følge situasjonen nøye og oppdaterer ved utvikling i saken.