Se artikkel i Romerikes blad (rb.no): Rælingen satser på lesing


Tre viktige prosjekter og kontinuerlig utvikling

I denne artikkelserien ønsker vi å fortelle om tre viktige prosjekter. Mykere overgang fra barnehage til skole, Rett bok til rett barn og Barnebokbad i den kulturelle skolesekken.

For å samarbeide bedre med skolene i kommunen inngikk biblioteket og skolene en samarbeidsavtale med grunnskolen i 2016. Vi ønsket å sikre gode bibliotektjenester til elevene og sammen jobbe for økt leseutvikling og leseglede. Avtale om å kjøpe inn klassesett sammen med ungdomsskolene var på plass i 2017. Fokus på samarbeid har gitt en økning på besøk av klasser til biblioteket og bibliotekarer til klasser med opplegg på 177%.

Foto og tekst: Pia Christine Bruun Løftshus