Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Besøkshjem / Å være besøkshjem

Vil du støtte familier med særlige behov ved å være besøkshjem for barn eller ungdom?

Generelt

Ansvar: Enhet for familie og helse

Beskrivelse

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier

Kriterier/vilkår

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Besøkshjem må godkjennes spesielt for det enkelte barn. Ta kontakt med barneverntjenesten i Rælingen dersom du har spørsmål.

Lover

Se spesielt barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier og § 6-10 - politiattest

Barnevernloven

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 11:59