Kommunal beredskapsplikt følger av sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt samt sektorlovgivningen.

Beredskapsplan for Rælingen kommune

Overordnet beredskapsplan omfatter Rælingen kommunes arbeid med beredskap og er en overordnet plan for de for de operative beredskapsplanene. Den redegjør for kommunens ansvar ved kriser, større ulykker eller katastrofer, og hvordan dette er planlagt ivaretatt for å beskytte liv, helse og materielle verdier, samt å opprettholde mest mulig ordinær drift under og etter en eventuell ulykke eller katastrofe.

Les Rælingen kommunes overordnede beredskapsplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Alle kommuner er pålagt å lage en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som gir et risikobilde innenfor kommunens geografiske område.

Les Rælingen kommunes risiko- og sårbarhetsanalyse.

Andre nyttige lenker

Her finner du en oversikt over viktige telefonnummer.

Rælingen kommune har også et psykososialt kriseteam, som skal være tilgjengelig for de som har behov for støtte og hjelp ved ulykker og kriser som involverer en eller flere  av kommunes innbyggere.