Dette er begrensningene:  

Unngå drift i sør- og vestvendte lier med mye lyngvegetasjon eller annet brennbart materiale

Unngå drift på tørre furukoller

Unngå drift i områder med blokkmark hvor det er stor fare for steinskjæring og gnister fra kjettinger/belter

Utvis ekstra stor oppmerksomhet ved håndtering av drivstoff/olje, bruk av sveiseapparater eller åpen ild

All ukontrollert ild skal meldes 110-sentralen umiddelbart

Drift i nord- og østvendte granlier, områder med dypt jordsmonn og i en del områder med god adkomst og god vanntilgang for brannslokking kan være gode alternativer

Drift må ha god adkomst for brannslokking og god tilgang på vann i nærheten

Det skal finnes vannvogn/spredevogn eller pumpe fra lokal vannkilde og tilstrekkelig slangekapasitet til å dekke området der hogsten pågår. Alternativt beredskapspakke med brannsmekke, vannkanne, vanndunk og hakke i tillegg til brannslukningsapparat.

Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind

Ikke forlat hogstområdet før minst en halv time etter at driften er avsluttet for dagen

 Begrensningene gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde.