Det bygges ny skole i Rælingen kommune. Ny Fjerdingby skole ventes ferdig i 2022, og det er stor aktivitet på den flotte tomten mellom Fjerdingby sentrum og Rælingen rådhus. Under planleggingen av den nye skolen, valgte Rælingen kommune å bli en nasjonal pilot (et prøveprosjekt) for anskaffelses- og prosjektstyringsmetoden Best Value Procurement (BVP). Prosjektet er støttet av Digitaliseringsdirektoratet. Entreprenør er HENT, og arkitekt er HRTB AS Arkitekter.

 

Fjerdingby skole er Norges første skoleprosjekt som gjennomføres med BVP.  Nylig var det befaring i Rælingen kommune på tomta. Selv om skolebygget ikke er reist ennå, kunne de som var inviterte til befaringen se konturene av en flott skole som blir til. Ved skolen skal trærne være med i de nye planene, og det blir grønt i alle retninger. Prosjektledelsen viste kommunens administrative og politiske ledelse rundt på tomta. Skolen blir dimensjonert for totalt 770 elever på hele 11000 kvm. Skolen bygges med fossilfri byggeplass, og det er høye miljøambisjoner for både bygningsmassen og skolemiljøet til lærere, administrasjon og elever som skal ta i bruk den nye skolen.

 

Selv om befaringen var i regnvær, så var det god stemning, og det var stor entusiasme til at Rælingen kommune får en flott skole neste år, noe bildene viser!