Målgruppe: Prisen går til en bedrift som har startet en vellykket bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressurser.


Kandidatene vurderes etter følgende kriterier:

  • Bærekraft, herunder
    o   Økonomisk resultat/lønnsomhet 
    o   Sosialt som sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet
    o   Miljømessig som utnyttelse av lokale ressurser, fremme av lokal kultur og reduserte utslipp
  • Innovasjon / nyskaping

Du kan lese mer om kåringen på nettsidene til Innovasjon Norge